הרועה

יש לנווט את דרכה של הכבשה אל ארגן המזון באמצעות הכלים השונים. סיבוב האביזרים באמצעות מקש הרווח.