המצאה מסוכנת

עזרו לפרופסור להשתלט על ההמצאות שלו שיצאו מכלל שליטה. בכל שלב תצטרכו לפתור חידה מסובכת אחרת. בשלב הראשון יש להקיש את הסיסמא מרצף המספרים שרצים על המסך. בהמשך יהיה צורך לירות במכשירים מסוכנים, לפתור פאזלים, לאסוף חלקים ולכוון לייזרים.