עכביש רעב

באמצעות העכבר מתחו חוטי עכביש ונועו לעבר הזבובים הירוקים. הזהרו מדבורים!