סופר ציקלון

השמידו את החייזרים באמצעות ירי לכיוונים. השתמשו במקשים W,A,S,D כדי לכוון את ספינת החלל ובעכבר כדי לכוון ולירות. מקש רווח יפעיל את מערכת הסופר ציקלון של המעבורת.