סנייק

אספו נקודות והזהרו מלהיתקל בדברים בדרך. המצפן בפינת המסך מסמן היכן נמצאת הנקודה הבאה.