פיצוץ מבוקר

בניין מיועד להריסה ועליכם להסתייע בדינמיט כדי להפילו. השתמשו בחשיבה ובשימוש בכוחות הפיסיקליים כדי לתכנן היכן להניח את הדינמיט.