בתוך בועה

לאחר הפיצוץ במפעל הגרעיני עליכם להימלט מפני הפסולת הרדיואקטיבית. בתוך בועה נסו להתגלגל ולהגיע אל פתח היציאה. תנועה עם החצים. לחיצה על העכבר והזזתו תאפשר הזזת המסך כדי לראות את כל השלב.