הגנת הגביע

עליכם להגן על הגביע מפני האויב שמנסה לפגוע בו. עליכם להציב כלי הגנה מסוגים שונים מסביב הבסיס. תוכלו להגדיל את הבסיס באמצעות הוספת מדפים משלשה סוגים שלכל אחד מהם יתרונות: הצהוב יביא רווחים גבוהים יותר מכל פגיעה, האדום יגדיל את כוח הפגיעה ואפור יגדיל את טווח הפגיעה.