יבנה המקדש

בית המקדש השני נבנה בשיטה רומאית. עליכם לסייע בבניה ולנסות לעבור שלבים. בכל שלב יש להסיר אבנים על ידי הקלקה עליהן. המטרה היא שכל האבנים יהיו מתחת לחבל הסימון. בהצלחה.