משאית גדולה

לנהוג במשאית גדולה זה לא כל כך פשוט. נסו לנווט את המשאית ולהצליח במשימות. משימה ראושנה - להחנות בסמוך לתחנת התדלוק. תנועה עם החצים. מקש H משמש כצופר.