בובת ניסוי

במטרה לבדוק את השטח ואת התותח עושים שימוש בבובת ניסוי. כוונו את התותח לעבר המטרה (באמצעות העכבר) ונסו לפגוע במטרה. במשחק מעל 50 שלבים.