הצפה

נועו באמצעות החצים. מקש רווח משחרר ערימת שקי חול. פזרו שקים כדי לעצור מהשיטפון להגיע אל הבתים.