חלק אותה

השתמשו בחוקי הפיזיקה כדי לעזור לכדור הצהוב להגיע ליעדו. בעזרת הסכין חתכו את העץ לאורכו או חתכו את החבלים. כוחות הפיסיקה כבר יעשו את שלהם. השתמשו בעכבר.