לבנים נשברות

חבטו בכדור ושברו את הלבנים. תפסו את האותיות הנופלות ותזכו בבונוסים.