יער העוגות

עזרו ליצור לאסוף את הפרסים הפזורים ביער ולהגיע אל פרוסות העוגה כדי לעבור לשלב הבא. הזהרו מרוחות הרפאים והשמידו אותן בעזרת הכוכבים. תנועה באמצעות החצים ומקש רווח לירי.