האכל אותי

באמצעות העכבר כוון את צוואר הצמח לכיוון הזבובים. כדי להתקדם, כוון את צוואר הצמח אל הקרקע, אל התקרה או אל כל חפץ אחר שניתן להיאחז בו.