פריזל פראז 6

הצילו את היצורים החמודים במעמקי הים. הם מתחבאים בתוך כונכיות או מאחורי העשבים. הזהרו מהאויבים בדרך ובכל שלב נסו לאסוף 3 כוכבים בדרך לתעלת היציאה. משחק באמצעות החצים.