המפעל

נהלו את המפעל. בשלב הראשון קנו שולחן עבודה ושכרו עובד שישב לצידו. בשלב הבא קנו 2 שולחנות מחקר והציבו שני חוקרים. בהמשך תדרשו למשימות נוספות. משחק עם העכבר.