סליים

נסו להתקדם במבוך במפעל הנטוש ולהעביר את החומר הרדיואקטיבי החביב שלבים. תנועה באמצעות החצים. מקש רווח משמש בהמשך.