קצת שקט

המכוניות מפריעות לישון? אין ברירה, צריך לפעול. הציבו שומרים עם כלי לחימה על דרך המכוניות כדי להשמידן.