השומר האחרון

כוונו את הקשת באמצעות העכבר כדי לירות חצים (מקש העכבר) לעבר הפולשים לטירה. הגנו על הטירה מפני האויבים.