ברווזוני

אל מול הברווז באמבטיה מושלכים כוכבי מים מסוכנים. על ברווז הגומי להצליח להלחם בהם באמצעות ירי כדורים. תנועה עם החצים, כיוון ירי וירי עם העכבר.