צוללות מסוכנות

הפגיזו את הצוללות שמגיעות מצד ימין של המסך. הזיזו את ספינת המלחמה שלכם באמצעות החצים. בחרו בנשק באמצות חץ למעלה או למטה וכוונו אל המטרה באמצעות העכבר.