כשהייתי צעיר

אספו את חלקי השעון כדי לחזור בזמן. בכל פעם תהיו צעירים וזריזים יותר. תנועה עם החצים.