צפרדע נינג'ה

באמצעות העכבר כוונו את הקפיצה של הצפרדע. עליכם להגיע לדלת בכל שלב כדי להתקדם בדרך ולהגיע אל האוצר שיעזור לצפרדע להסיר את הכישוף ולחזור להיות בן אדם.