הרפתקאה פנטסטית

תנועה עם החצים, קפיצה עם מקש A, לחימה עם מקש S והפעלת קסמים וחפצים באמצעות D. התקדמו בשלבים והזהרו מאויבים.