הפולש

חומר רדיואקטיבי ירוק השתחרר במפעל ומנסה למצוא את היציאה. עליכם לשלוט עליו ובאמצעות עובדי המפעל תוכלו להתקדם ולהגיע אל פתח הצינור הבא שאליו אתם צריכים להגיע. תנועה עם החצים. כאשר תפגשו בבני אדם תוכלו להשתלט עליהם באמצעות מקש X או להשתחרר מהם באמצעות מקש C. ישנם עובדים שיכולים לקפוץ גבוה יותר, אחרים יכולים לדחוף ארגזים, ישנם גם שומרים (ירי באמצעות X) ועובדים שיכולים לפתוח דלתות.