מסלול עתיק

נהגו במכונית באמצעות החצים. עליכם להגיע בכל שלב לקו הסיום כמה שיותר מהר.