ירקות ופירות

הגנו על הדלעת מפני הפירות שמנסים לגזול את הזרעים. הציבו ירקות בדרך אל הדלעת כדי לחסום את הדרך. השתמשו בעכבר. זרעו דלעת כדי לקבל יותר זרעים.