בריחת הרובוט

נסו לברוח מהמפעל המתמוטט. אספו יהלומים בדרך. תנועה עם החצים, טורבו עם מקש רווח.