פרוגר

יש להשתמש בחצים כדי להעביר את הצפרדע מצד אחד לצד השני מבלי שתידרס או תטבע.