בננות קופצות 2

המשך למשחק בננות קופצות. עליכם לאסוף כמה שיותר מהר את הבננות שבמסך. הזהרו מאויבים. תנועה עם החצים, קפיצה עם מקש רווח.