מסע אלקטרוני

עליכם להביא את הרובוט אל נקודת המעבר בכל שלב. תנועה וקפיצה עם החצים. הזהרו מאויבים וקרני ליזר.