חייזרים מציקים

הכו בפטיש את החייזרים המרגיזים. התרחקו מהפצצות. תנועה עם החצים, השתמשו במקש רווח להכות.