חיובי קליעות

זרקו לסל וקלעו. קבעו באמצעות העכבר את כיוון הזריקה ואת עוצמתה. במשחק 3 אפשרויות: משחק אימון, משחק קליעות ומשחק מול המחשב.