מריו אופניים

אספו מטבעות ושמרו על שיווי משקל. תנועה עם החצים.