דרך מילוט

מצאו את הדרך הבטוחה החוצה. תנועה באמצעות החצים. לחצו פעמיים למעלה לקפיצה גדולה יותר. מקש רווח לריצה מהירה כשאפשר. הזהרו ממכשולים וסכנות בדרך.