מנהל החווה

נהלו את החווה. יצרו קמח וביצים, ארזו אותם ומכרו אותם בעיר לאופה ולטבח.