כפר הניצולים

יש לעזור לניצולים לבנות את הכפר. תנועה עם העכבר. אפשר להזיז כל דמות למקום על המסך כדי שתעשה משהו. אפשר ללחוץ על כל דמות ולהסתכל על הפרטים שלה ולשלוח אותה לבצע משימה - כמו מחקר, או דיג. צבירת נקודות מחקר תאפשר לכם להתקדם במשחק.