פטריות

עזרו לאיש המערות לאסוף פטריות בכל שלב. תנועה באמצעות החצים. מקש רווח כדי להכות בפטיש. אפשר להתחיל את השלב מחדש עם מקש R.