סנאים שובבים

אספו אגוזים והכניסו אותם לחור. הזהרו מרעשים. תנועה באמצעות החצים. ריקון האגוזים לחור עם מקש רווח.