פרויקט השך

האתר כבר לא קיים באינדקס, ייתכן והאתר ירד.

מכון גנזי התורה. את ההלכות שבחושן משפט מפרש השפתי כהן (הש"ך) שכתב ביאור רחב על השולחן ערוך, חלק חושן משפט. בתוך דברי הש"ך מוזכרים למעלה מ – 3500 שותי"ם נדירים. מכון "גנזי התורה" בפרויקט הש"ך קיבל על עצמו להקל על הלומדים ועל המעיינים בספרי הש"ך ולהביא בלחיצה אחת את אותם 3500 השותי"ם הנדירים לעיונם של הלומדים