נפקא מינה

האתר כבר לא קיים באינדקס, ייתכן והאתר ירד.

נפקא מינה, ארגון א-פוליטי שהוקם בסתיו תש"ס (ינואר 2000) עקב פניות רבות של הציבור הדתי הצעיר בירושלים. נפקא מינה, המורכבת מגרעין של כ- 1000 צעירים, תהווה מרכז של פעילות דתית, תרבותית ומנהיגותית לצעירים בירושלים. ועדת ההיגוי של נפקא מינה יוזמת ומארגנת פעילויות שונות בתחום התרבות והמחשבה היהודית ובנושאים ציבוריים אחרים.