זוהר יומי

האתר כבר לא קיים באינדקס, ייתכן והאתר ירד.

האתר מציג שיעור יומי בזוהר הקדוש כאשר משתדלים שהשיעור היומי יהיה כמה שיותר אקטואלי לתקופה.