קידום

האתר כבר לא קיים באינדקס, ייתכן והאתר ירד.

מכון להכנה לבחינה הפסיכומטרית. קורס פסיכומטרי המתאים תוכנית לימודים אישית לכל תלמיד.