ידיד נפש- תלמוד ירושלמי

האתר כבר לא קיים באינדקס, ייתכן והאתר ירד.

תלמוד ירושלמי מבואר - ידיד נפש. ביאור בעברית ובאנגלית לחלק ממסכתות התלמוד הירושלמי. ההסבר בתוך נוסח התלמוד. ניתן להגיע ישירות למסכת ולדף הרצויים (לא הכל מצוי במאגר)