סדר טו בשבט pdf

האתר כבר לא קיים באינדקס, ייתכן והאתר ירד.

במאה החמש עשרה, הנהיגו מקובלים תושבי צפת סדר ליל ט"ו בשבט המזכיר בכמה מהאלמנטים שבו את ליל הסדר. האווירה המיסטית הקסומה של צפת ושל מקובליה באותם הימים, הטביעה בסדר ט"ו בשבט נופך מיוחד והעניקה לטקס משמעות קבלית. מרכזיותה של ארץ ישראל וחשיבותה בעבודת ה’ של היהודי (קיום מצוות התלויות בארץ וכדומה) הודגשו על ידם והביאו את היום מחדש למרכז התודעה.