סופר מריו 2

התקדמו שלבים, אספו מטבעות והזהרו ממכשולים ואויבים. תנועה באמצעות החצים.