הארנב האמיץ

תפסו גזרים והזהרו ממכשולים ואויבים. תנועה עם החצים. תנועה עם החצים. תקיפה עם מקש רווח.