ילד הוואפל

התקדמו ואספו חפצים, הזהרו ממכשולים ומאוייבים. תנועה באמצעות החצים. מקש רווח לקפיצה. מקש D כדי לתפוס חפצים ולהשליכם.